Hledat zaměstnání
Hlavní strana / Volná místa / Mělník / Veřejný opatrovník

Veřejný opatrovník

Město Mělník nabízí volné pracovní místo v oboru administrativy na pozici Veřejný opatrovník. Práce na plný úvazek v jednosměnném provozu. Pracovní poměr na dobu neurčitou s ohodnocením od 21 710 do 31 820 Kč/měsíc. Minimální požadované vzdělání je ÚSV s maturitou. Místem pracoviště je Město Mělník, okres Mělník. Nástup možný od 1.10.2022. Další informace Vám poskytne Oddělení personální a mzdové, , tel.: 315 635 430; 431, e-mail: .

Zaměstnavatel: Město Mělník
Místo výkonu práce: Mělník
Platové ohodnocení: 21 710 – 31 820 Kč / měsíc
Typ pracovního vztahu: Práce na plný úvazek
Pracovní poměr: Od 1.10.2022 na dobu neurčitou
Typ smluvního vztahu: Pracovní smlouva

Poznámka zaměstnavatele

Charakteristika vykonávané činnosti
Plnění úkolů vztahujících se k výkonu činnosti veřejného opatrovníka z pozice určení
v návaznosti na platnou právní úpravu uvedenou především v zákoně č. 89/2012 Sb., občanský
zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Veřejný opatrovník v návaznosti na určené pověření
zastupuje při realizaci právních jednání fyzickou osobu, ke které byl určen soudním
rozhodnutím a to především v návaznosti na omezení svéprávnosti nebo při splnění dalších
skutečností uvedených především v ustanovení § 465 zmíněné právní normy. Opatrovník osobu
zastupuje v právních jednáních v rozsahu kompetencí – jednání určených v rozhodnutí soudu;
zastupování se týká jednání též před orgány veřejné moci nebo správu jmění či finančních
prostředků (např. správa invalidního/starobního důchodu). V rámci této pozice bude
poskytována také základní podpora fyzickým osobám/osobám blízkým, které vykonávají funkci
opatrovníka a to s cílem zajistit bezproblémový výkon jejich funkce, ale také zajištění práv osob,
kterým byl opatrovník určen (především osob s duševním onemocněním, které má důsledky
do schopnosti právně jednat – svéprávnosti).
Místo výkonu práce Městský úřad Mělník
Platové zařazení a platové podmínky
9. platová třída (platové rozpětí 19 730 Kč – 28 920 Kč dle zápočtu let odborné praxe), osobní
příplatek dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, nařízení vlády
č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění
pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách
a správě, ve znění pozdějších předpisů
Pracovní poměr na dobu neurčitou
Zákonné předpoklady pro vznik pracovního poměru
- státní občan ČR, popř. fyzická osoba, která je cizím státním občanem a má v ČR trvalý
pobyt dle § 65 a násl. zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky,
- dosažení věku 18 let,
- způsobilost k právním úkonům,
- bezúhonnost,
- ovládání jednacího jazyka,
Kvalifikační předpoklady a požadavky zaměstnavatele
- vyšší odborné vzdělání nebo střední vzdělání s maturitní zkouškou,
- všeobecný přehled o zákonech ve vztahu k náplni činnosti (občanský zákoník, občanský
soudní řád, zákon o sociálních službách, zákon o důchodovém pojištění, zákon o státní
sociální podpoře, zákon o hmotné nouzi),
- odpovědnost, samostatnost a spolehlivost,
- schopnost komunikovat s lidmi se specifickými potřebami,
- dobré organizační schopnosti,
- psychická odolnost,
- velmi dobrá znalost práce s MS Office,
- ochota neustálého vzdělávání a práce na svém rozvoji,
- řidičské oprávnění skupiny B – aktivní řidič
-
Písemná přihláška uchazeče musí obsahovat tyto náležitosti
jméno, příjmení a titul uchazeče - datum a místo narození – státní příslušnost – místo trvalého
pobytu – číslo občanského průkazu (nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího
státního občana) – název funkce, o kterou se uchazeč uchází – datum a podpis uchazeče
K přihlášce uchazeč připojí tyto doklady
- životopis, ve kterém jsou uvedeny údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných
znalostech a dovednostech,
- úředně ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání,
- výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce; u cizích státních příslušníků též
obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem; pokud takový
doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením,
Lhůta pro podání přihlášky do 30.9. 2022 – 10:00 h
Způsob podání přihlášky
Obálku označenou „Výběrové řízení na funkci „veřejný opatrovník – NEOTVÍRAT“ uchazeč zašle
na adresu Městský úřad Mělník, nám. Míru 51, 276 01 Mělník nebo osobně předá na podatelnu
městského úřadu.
Zpracování a uchování přihlášky s doklady
Přihláška a požadované doklady k výběrovému řízení budou zpracovány a uchovávány
v souladu s NAŘÍZENÍM EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/697.

První kontakt

Kontaktní osoba: Oddělení personální a mzdové
Telefon: 315 635 430; 431

Referenční číslo ÚP: 26101540754
Poslední aktualizace: 15.9.2022

Informace o volných pracovních místech poskytuje Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR.
Poslední aktualizace dat proběhla dne 28.9.2022.
O webu a kontakty | Ochrana osobních údajů | Souhlas s nastavením osobních údajů