Hledat zaměstnání
Hlavní strana / Volná místa / Mělník / Vedoucí úřadu - tajemník/tajemnice Městského úřadu Mělník

Vedoucí úřadu - tajemník/tajemnice Městského úřadu Mělník

Město Mělník nabízí volné pracovní místo na pozici Vedoucí úřadu - tajemník/tajemnice Městského úřadu Mělník. Práce na plný úvazek v jednosměnném provozu. Pracovní poměr na dobu neurčitou s ohodnocením od 24 770 do 36 470 Kč/měsíc. Minimální požadované vzdělání je VŠ Bakalářské. Místem pracoviště je Město Mělník, okres Mělník. Nástup možný od 1.6.2021. Další informace Vám poskytne Oddělení personální a mzdové.

Zaměstnavatel: Město Mělník
Místo výkonu práce: Mělník
Platové ohodnocení: 24 770 – 36 470 Kč / měsíc
Typ pracovního vztahu: Práce na plný úvazek
Pracovní poměr: Od 1.6.2021 na dobu neurčitou
Typ smluvního vztahu: Pracovní smlouva

Poznámka zaměstnavatele

Charakteristika vykonávané činnosti:
- kompletní zajišťování chodu městského úřadu obce s rozšířenou působností, plnění úkolů tajemníka obecního úřadu dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, zákona
č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků, vše ve znění pozdějších předpisů

Místo výkonu práce: Městský úřad Mělník

Platové zařazení a platové podmínky: 12. platová třída (platové rozpětí 24 770 Kč - 36 470 Kč dle zápočtu let odborné praxe a při pracovním úvazku 40 h/týden), osobní příplatek
a příplatek za vedení - dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů

Pracovní poměr: na dobu neurčitou

Zákonné předpoklady pro vznik pracovního poměru:
- státní občan ČR, popř. fyzická osoba, která je cizím státním občanem a má v ČR trvalý pobyt dle § 65 a násl. zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky,
- dosažení věku 18 let,
- způsobilost k právním úkonům,
- bezúhonnost,
- ovládání jednacího jazyka,
- splňuje další předpoklady podle ustanovení § 2 a § 4 zákona č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech
a organizacích České a Slovenské Federativní Republiky, České republiky a Slovenské republiky, ve znění pozdějších předpisů (skutečnosti uvedené v § 2 odst. 1 písm. a) a b) dokládá uchazeč osvědčením vydaným federálním ministerstvem vnitra tj. tzv. lustrační osvědčení a skutečnosti uvedené v § 2 odst. 1 písm. d) až h) dokládá uchazeč čestným prohlášením)

Předpoklady pro jmenování vedoucího úřadu, kvalifikační předpoklady a požadavky zaměstnavatele:
- nejméně tříletá praxe jako:
a) vedoucí zaměstnanec, nebo
b) při výkonu správních činností v pracovním poměru k ÚSC nebo při výkonu státní správy v pracovním nebo služebním poměru ke státu,
c) ve funkci člena zastupitelstva ÚSC dlouhodobě uvolněného pro výkon této funkce,
- vysokoškolské vzdělání v magisterském nebo bakalářském studijním programu,
- řídící a koncepční práce, tvůrčí a analytické myšlení,
- organizační a rozhodovací schopnosti, implementace změn a nových postupů,
- výborné komunikační schopnosti a umění jednat s lidmi,
- velmi dobrá znalost práce s MS Office,
- znalost právních předpisů z oblasti veřejné správy a z personální oblasti (zákon
č. 262/2006 Sb., zákoník práce, zákon č. 128/2000Sb., o obcích, zákon č. 312/2002 Sb.,
o úřednících územních samosprávných celků, zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, zákon č. 500/2004 Sb., správní řád),
- ochota neustálého vzdělávání a práce na svém rozvoji,
- řidičské oprávnění skupiny B - aktivní řidič
Písemná přihláška uchazeče musí obsahovat tyto náležitosti:
jméno, příjmení a titul uchazeče - datum a místo narození - státní příslušnost - místo trvalého pobytu - číslo občanského průkazu (nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li
o cizího státního občana) - název funkce, o kterou se uchazeč uchází - datum a podpis uchazeče
K přihlášce uchazeč připojí tyto doklady:
- životopis, ve kterém jsou uvedeny údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech,
- koncepce fungování Městského úřadu Mělník v maximálním rozsahu 5 normostran textu vč. PowerPoint prezentace,
- výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce; u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem; pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením,
- ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání,
- osvědčení Ministerstva vnitra ČR (tzv. lustrační osvědčení) a čestné prohlášení ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 451/1999 Sb., v platném znění. Lustrační osvědčení ani čestné prohlášení neprokazují uchazeči narozeni po 01.

První kontakt

Kontaktní osoba: Oddělení personální a mzdové
Telefon: 315 635 430; 431

Referenční číslo ÚP: 21292620739
Poslední aktualizace: 12.4.2021

Informace o volných pracovních místech poskytuje Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR.
Poslední aktualizace dat proběhla dne 9.5.2021.
O webu a kontakty | Ochrana osobních údajů